Elektrický systém ľudského tela

Máme tendenciu premýšľať o elektrine ako o niečom škodlivom pre naše telo. Pokiaľ do nás udrie blesk alebo strčíme prsty do elektrickej zásuvky, prúd nás môže zraniť alebo dokonca zabiť. Ale v menších dávkach je elektrina neškodná. Vlastne je to jeden z najdôležitejších elementov nášho tela. V skutočnosti elektrickú energiu potrebujeme.

Keď chceme napríklad urobiť sendvič, náš mozog posiela elektrickú energiu do nervových buniek vo svaloch v paži. Elektrický signál hovorí nervovej bunke, aby do svalovej bunky odoslala neurotransmiter - komunikačnú chemikáliu. Tá informuje sval, aby sa smrštil alebo roztiahol správnym spôsobom. Keď uchopíme hotový sendvič, citlivé nervové bunky v ruke pošlú elektrickú správu do mozgu a povedia nám, že je teplý. Keď sa do neho zahryzneme, naše ústa vyšlú signály do mozgu, aby nám povedali, ako sendvič chutí.

Rôzne časti nášho tela tak využívajú elektrickú energiu k vzájomnej komunikácii. Vlastne to pripomína telefónnu sieť alebo internet. Špecifické dávky elektrickej energie sú prenášané cez "drôty", aby poskytovali jasné správy.

Paralyzér - narušenie systému

Základnou myšlienkou paralyzéra je narušiť tento komunikačný systém. Paralyzéry vytvárajú vysokonapäťový elektrický náboj s malým prúdom. Zjednodušene to znamená, že náboj má veľa energie, ale nie toľko intenzity. Keď použijeme paralyzér proti protivníkovi, priložíme elektródy a stlačíme spúšť, výboj vojde do jeho tela. Pretože má vysokú energiu, prejde odevom a kožou. Ale so svojimi cca 3 mA nie je výboj dostatočne intenzívny, aby poškodil telo protivníka (pokiaľ nebude aplikovaný dlhú dobu).

Avšak v nervovom systéme protivníka sa nahromadí veľa zmätených informácií. To spôsobí, že sa stane niekoľko vecí:

  • Dôjde k premiešaniu s elektrickými impulzmi v mozgu útočníka. Je to ako pustiť prúd do telefónnej linky - telefonáty sa stanú kvôli šumu ťažko zrozumiteľné. Spojenie je narušené a pre protivníka je teraz veľmi ťažké ovládať svoje svaly. Je čiastočne paralyzovaný. Dočasne.
  • Prúd môže byť generovaný s takou pulznou frekvenciou, ktorá napodobňuje elektrické impulzy ľudského tela. V tom prípade bude elektrický výboj paralyzéra "informovať" svaly útočníka, aby začali horúčkovito a zmätene fungovať. Signál však nesúvisí so žiadnym konkrétnym pohybom. Cieľom je vyčerpať protivníkovej energetické rezervy a oslabiť ho.

Celé je to o tom, že brániť sa paralyzérom znamená použiť elektrický prúd na svaly a nervy protivníka. A pretože svaly a nervy sú na celom tele, je v podstate jedno, kam paralyzér priložíme.

Text je voľným prekladom časti článku How Stun Guns Work z webu Howstuffworks.com