Obranný sprej je chemický prostriedok na sebeobranu. Zvyčajne sa jedná o tlakovú nádobku s tryskou, pričom existujú rôzne formy, ako je priamy strik (prúd, tekutá strela), clona, ​​pena alebo gél.

Sprej môže obsahovať jednu z týchto látok, prípadne ich kombináciu:

OC - Pravdepodobne najrozšírenejší a najbežnejší druh obranného spreja. OC znamená oleoresin capsicum. Aktívnou zložkou je kapsaicín, ktorý je získavaný z pálivých paprík. Ďalšími zložkami sú predovšetkým plnivá. Kapsaicín nie je rozpustný vo vode. Kontakt s touto látkou spôsobuje dočasné oslepnutie, dýchavičnosť, dráždivý kašeľ a silné pálenie pokožky. Najbolestivejší je zásah očí. Účinok je okamžitý.

CS - Slzný plyn. Možno použiť samostatne, alebo v kombinácii s OC. CS znamená chlorbenzalmalondinitril. Táto látka je chemického pôvodu. Účinky sú podobné ako u OC. Pri zasiahnutí tváre dochádza k intenzívnemu páleniu očí, dýchacím ťažkostiam (dávenie, dráždivý kašeľ) a prípadne aj žalúdočnej nevoľnosti.

CN - Ďalšia forma slzného plynu. CN znamená chloracetofenon. Ide o staršiu látku, ktorá bola prakticky nahradená CS (účinky sú veľmi podobné).