Mnoho ľudí zamieňa slová paralyzér a taser, bez toho aby si uvedomovali, že medzi týmito dvoma prístrojmi je značný rozdiel.

Paralyzéry a tasery sa líši v rôznych veciach, z ktorých najdôležitejšia je asi vzdialenosť, na ktorú môžu byť použité. Taserom je možné strieľať na diaľku, ale paralyzér vyžaduje vždy priamy kontakt s protivníkom. Obe zariadenia zneškodňujú útočníka silným elektrickým šokom - v tom sú si podobné.

Čo je to paralyzér?

Paralyzér má dve alebo viac elektród, ktoré sú k nemu pripevnené a ktorými po aktivácii prechádza elektrický prúd. Priložením týchto elektród na telo protivníka (priamo na pokožku alebo aj cez odev) ho vystavíme elektrickému šoku. Paralyzér nefunguje na diaľku. Elektrické paralyzéry sú na Slovensku legálne.

Čo je to taser?

Taser je strelná zbraň, ktorá vystreľuje elektródy smerom na cieľ. Tieto elektródy sú prepojené so samotným prístrojom a ich tvar je taký, aby prenikli cez odev (prípadne pokožku) do tela protivníka. Taser je použiteľný na diaľku až 10 m. Tasery nie sú na Slovensku legálne.
Rozdiel medzi paralyzérom a paralyzérom - infografika