Základní pojmy související s paralyzéry a obrannými prostředky:

Elektrický paralyzér

Paralyzér (niekedy tiež paralyzátor alebo gramaticky nesprávne paralizér) je elektrický prístroj, ktorý má zneškodniť útočníka silným elektrickým šokom. Jeho konštrukcia je založená na dvoch transformátoroch zvyšujúcich napätie batérie na stovky tisíc až milióny voltov. Výstupná hodnota prúdu však zostáva nízka, takže elektrický výboj protivníka len dočasne ochromí, ale nespôsobí mu trvalé následky. Elektrické paralyzéry sú považované za obranné prostriedky, nie za zbrane. Ich držanie a používanie v súlade so zákonom je legálne (od 18 rokov).

Obranný sprej

Obranný sprej (alebo tiež kasr či slzný sprej) je zariadenie vystrekujúce účinnú látku vo forme aerosólu, ktorej úlohou je dočasne paralyzovať, prípadne oslepiť útočníka. Touto látkou býva väčšinou capsaicin - rastlinný alkaloid získavaný z chilli papričiek. Obranné spreje sú účinné proti ľuďom aj zvieratám. Na Slovensku sú legálne.

Teleskopický obušok

Teleskopický obušok čiže teleskop je ručná úderná zbraň, ktorá sa skladá z troch do seba zasunutých kovových rúrok. Rýchlym švihom zápästím sa jednotlivé časti obušku vysunú do plnej veľkosti, úderom na špicu sa potom zloží späť. Na rozdiel od paralyzéra alebo obranného spreja predpokladá použitie teleskopického obušku určitú fyzickú dispozíciu.

Taser

Taser je z neinformovanosti často zamieňaný za paralyzér, ide ale o úplne iný prístroj. Rovnako ako paralyzér síce používa elektrický výboj k ochromeniu protivníka, lenže na rozdiel od neho vystreľuje dve malé šípky, ktoré za sebou vlečú oceľové drôty.

Nutná obrana

Nutná obrana je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť trestného činu. Platí, že čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom, nie je trestným činom. Jedná sa o obranu proti nevyprovokovanému útoku, teda proti násilnému konaniu ohrozujúcemu zdravie, život či majetok. Nie je rozhodujúce, či ide o útok proti vlastnej osobe alebo osobám iným. Obrana môže byť silnejší ako útok, nie však celkom zjavne neprimeraná. Použitie paralyzérov alebo iných obranných prostriedkov musí byť vždy v súlade s princípmi nutnej obrany a krajnej núdze.

Krajná núdza

Stav krajnej núdze je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť trestného činu. Platí, že čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. Ide o obranu proti nebezpečenstvu, nie proti útoku. Situácia musí byť taká, že toto nebezpečenstvo nemožno za daných okolností odvrátiť inak a vzniknuté následky sú menšie ako tie, ktoré hrozili. Použitie paralyzérov alebo iných obranných prostriedkov musí byť vždy v súlade s princípmi nutnej obrany a krajnej núdze.