Ak musíte paralyzér použiť, držte ho pevne a elektródy (hroty) namierte proti protivníkovi. Stlačte vypínač a priložte elektródy na telo útočníka. Cieľovou oblasťou by mali byť partie, ktoré sú menej pohyblivé - napr. krk, ramená, prsia, brucho alebo bedra. Málo vhodné je mieriť na ruku alebo nohu, ktorou môže útočník rýchlo uhnúť.