Nie. Elektrický prúd je absorbovaný vo svaloch zasiahnutej osoby a ďalej sa nešíri. Ak sa Vás útočník dotkne vo chvíli, keď na neho paralyzér pôsobí, neutrpíte žiadny spätný výboj. Neváhajte preto s použitím ani v prípade, že ste s protivníkom v priamom kontakte.