Nie. Paralyzéry sa radia medzi nesmrtiace obranné prostriedky, ktoré slúžia iba k dočasnému ochromeniu protivníka. Elektrický paralyzér disponuje vysokým napätím v rádoch miliónov voltov, ale len niekoľko málo miliampérmi prúdu (spravidla okolo 3 mA - tzv. bezpečný prúd), takže jeho výboj nespôsobuje žiadne trvalé následky.