Základnou úlohou paralyzéra je narušiť komunikačný systém v ľudskom tele, ktorý funguje na báze slabých elektrických impulzov. Elektrické paralyzéry vytvárajú vysokonapäťový elektrický náboj s malým prúdom. Tento náboj prejde do tela protivníka. Vďaka vysokému napätiu dokáže prejsť odevom a kožou, kvôli nízkemu prúdu ale nie je tak intenzívny, aby mohol spôsobiť trvalé poškodenie. V nervovom systéme zasiahnutej osoby sa ale nahromadí množstvo zmätených informácií a táto osoba je dočasne paralyzovaná.

Použitie po dobu 1 - 2 sekúnd privodí protivníkovi bolesť, svalovú kŕč a pocit omámenia. Po zásahu trvajúcom 3 sekundy a dlhšie dochádza k strate rovnováhy (pád na zem) a svalovej kontroly, zmätenosti a dezorientácii. Tento stav môže odznievať aj niekoľko minút.